ANBI

De Voedselbank Oudewater is een stichting die functioneert door de inzet van vrijwilligers en sponsors. De stichting is erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en daardoor zijn giften aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting.

Voor meer informatie over de Voedselbank in Oudewater, de financiele situatie en de samenstelling van het bestuur, kan het laatste jaarverslag bekeken worden.

Bekijk het jaarverslag
Bekijk het financieel jaarverslag
voedselbank oudewater doneer vrijwilliger donateur